Käyttäjäkokemuksia neljästä lähiliikuntapaikasta

Ikäinstituutti haastatteli vuosina 2013-2014 neljässä senioripuistossa yhteensä 13:a puistojen käyttäjää, kolme miestä ja 10 naista. Nuorin haastatelluista oli 67-vuotias ja vanhin 91-vuotias. Haastateltavat olivat varsin aktiivisia ja liikkuivat päivittäin. Suurin osa käyttäjistä piti kuntoaan ihan hyvänä tai iän mukaisena, vaikka muutamat olivatkin joutuneet luopumaan joistain harrastuksistaan. Kunnon ylläpitäminen, virkistyminen ja muiden ihmisten tapaaminen tai näkeminen oli kaikille haastatelluille tärkeää.

Puistoista kolme, Taavetinpuisto Helsingissä, Loviisan senioripuisto ja Hyvinvointikeskus Onnin liikuntapuisto Pukkilassa, sijaitsevat palvelutalon ja/tai terveyskeskuksen vieressä. Hangon senioripuiston naapurina on koulun piha. Kaikissa puistoissa on monipuoliset varttuneille tarkoitetut laitteet, joissa on selkeä ohjeistus. Laitteet ovat eri valmistajilta. Taavetinpuistossa sekä Loviisan ja Hangon senioripuistoissa on ohjattua ryhmäliikuntaa viikoittain, lähinnä kesäkaudella. Loviisan ja Hangon kaikki haastateltavat osallistuivat liikuntaryhmään.

Haastattelun runkona oli noin neljäkymmentä kysymystä, joihin vapaasti vastaamalla käyttäjät kertoivat kokemuksiaan puiston käytöstä, toimivuudesta ja laitteista sekä arvioivat puiston viihtyisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Alla on esitetty yhteenveto kaikista haastatteluista. Tarkemmat, paikkakohtaiset yhteenvedot  löytyvät näistä linkeistä: Taavetinpuisto, Loviisan senioripuisto, Hyvinvointikeskus Onni, Hangon senioripuisto.


Puistojen arviointia

Lähiliikuntapaikkaan houkuttelevat

 • Sijainti kodin lähellä
 • Ulkoilmassa liikkuminen
 • Muiden ihmisten tapaaminen tai katseleminen
 • Monipuoliset laitteet
 • Mahdollisuus omatoimiseen harjoitteluun
 • Hyvät ohjaajat liikuntaryhmässä
 • Puiden varjossa harjoittelu kuumina kesäpäivinä

Laitteiden käyttö

 • Useimmat käyttivät lähes kaikkia laitteita.
 • Suosikkilaitteita olivat mm. vartalonkiertolaite, vyötärönkeikutuslaite, jalkaprässi ja pehmeä juoksurata.
 • Joitakin puutteitakin huomattiin: kaikkiin laitteisiin ei ylettynyt, kaaripenkki oli kova ja vetotuoli hiukan ongelmallinen.
 • Harjoittelun esteenä olivat esimerkiksi selkäongelmat, kipeä polvi tai pyörätuoli.
 • Välineitä pidettiin helppokäyttöisinä ja turvallisina, kun oikea käyttö on opastettu. Käytön opastusta pidettiinkin tärkeänä.
 • Pintamateriaaleja pidettiin asiallisina, kunhan käyttää kylmällä säällä käsineitä ja istuinalustaa.
 • Kaaripenkkiä varten käyttäjät toivat omat pehmusteet.
 • Lappsetin hauskoja värejä ja Kerko Sportin sinisiä kiitettiin.

 

Viihtyisyys ja turvallisuus

 • Puistoalueita pidettiin turvallisina, siisteinä ja meluttomina.
 • Liikkumista haittaavia esteitä ei ollut yhtä nurmikon reunan kynnystä lukuun ottamatta.
 • Puistot olivat pysyneet hyvässä kunnossa ja niistä oli huolehdittu.
 • Puistoja ja niiden ympäristöjä pidettiin luonnonläheisinä, kauniina, rauhallisina ja virkistävinä.
 • Kasvit ja ruusupensaat lisäävät kauneutta.

Kehitysideoita

 • Noin kolmannes käyttäjistä toivoi lisää ohjattua liikuntaa.
 • Lisää vertaisohjaajien vetämiä ryhmiä puistoihin.
 • Ohjattu toiminta puistoissa loppuu usein syksyllä, kun sisäryhmät alkavat. Ulkokauden pidentäminen olisi yksi mahdollisuus puistojen käytön lisäämiseksi.
 • Puistoihin ei juuri kaivattu muita houkuttimia eikä lisää laitteita.
 • Kahvila/ kioski voisi saada jonkun katselijan innostumaan laitteista.
 • Eläimien ei katsottu hoidon hankalan järjestämisen takia sopivan puistoihin.