Kannelmäen palvelutalo

Kannelmäen palvelutalon piha-alue on esteetön ja viihtyisä virkistäytymisalue palvelutalon asukkaille, mutta myös kaikille ympäristön asukkaille.

                   
kuva1

Palvelutalo sijaitsee Helsingissä, Kannelmäen kaupunginosassa. Sen tehtävänä on tarjota monipuolisia, turvallisia ja yhteisöllisiä asumispalveluja muun muassa itsenäisen asumisen ja ryhmäkotien muodossa. Palvelutalon ja sen yhteisten tilojen, mukaan lukien piha-alueen, peruskorjaus ja uusiminen valmistui keväällä 2009.

 

  • Pihan suunnittelijana ja rakentajana toimi Kaari Arkkitehdit. Pihaa suunniteltaessa kiinnitettiin huomiota pihan esteettömyyteen, viheralueisiin ja virkistäytymismahdollisuuksiin. Piha suunniteltiin siten, että se olisi kaikkien palvelutalon rakennuksien (A-B- ja C -osien) asukkaiden käytettävissä ja saavutettavissa. Toiselta puolelta pihaa reunustavat palvelutalon rakennukset ja toiselta varastorakennus sekä suuri oleskelukatos.
  • Suunnittelun tavoitteena oli tarjota yhteinen ja esteetön ulkoilutila kaikille palvelutalon asukkaille, muistisairauksista ja toimintaesteistä huolimatta
  • Esteettömyys ilmenee muun muassa sisäänkäynneissä ja materiaalivalinnoissa. Piha-alueella osa kulkuväylistä on asvaltoitu, kaltevuuksia tai korkeuseroja ei juuri ole ja reitit ovat leveitä, joten liikkuminen apuvälineillä onnistuu helposti.
Turvalliset kulkureitit 
Turvalliset kulkureitit.
  • Pihalla on monipuolinen valikoima istuin- ja oleskelupaikkoja, niin lähellä sisäänkäyntejä kuin kauempanakin pihalla.

  • Pihan takakulmassa on pieni tasapainopiste, jossa on kolme laitetta tasapainon kehittämiseen. Alue on sijoitettu kulkureittien sivuun, jossa se on kaikkien saavutettavissa mutta kuitenkin myös helposti ohitettavissa.
Levähdyspaikkoja on runsaasti tarjolla 
Levähdyspaikkoja on runsaasti tarjolla.
                  Toiminnallinen alue                                                                       
Piha on aidattu valkealla metalli aidalla
Piha on aidattu valkealla aidalla.
← Toiminnallinen alue.  

 

  • Pihassa ei ole varsinaista talvikunnossapitoa, mikä rajoittaa sen käyttöastetta. Käyttö vilkastuu talkoiden myötä keväisin, on kesällä vilkkaimmillaan ja syksyllä hiipuu syystalkoiden siivittämänä talvilevolle. Nykyisten runsaslumisten talvien aikana piha on toiminut myös osittaisena lumenvientipaikkana palvelutalon muiden piha-alueiden kunnossapidon osalta.
Pihan viihtyisyyttä lisää kukka- ja pensaistutukset sekä keskellä kasvavat vanhat omenapuut 
Pihan viihtyisyyttä lisäävät pensas- ja kukkaistutukset sekä keskellä kasvavat vanhat omenapuut. 
  • Pihan käyttöaste on suuri, toiminnan painottuessa asukkaiden kunnon vuoksi lähinnä arkipäivisin aamu- ja päiväaikaan, jolloin palvelutalon henkilökuntaa on eniten paikalla avustamassa. Piha tarjoaa turvalliset puitteet esimerkiksi yhteisille juhlille. Palvelutalon ulkopuolella asuvat ovat tervetulleita pihalle. Esimerkiksi vieressä olevan päiväkoti Vanhaisen kanssa on järjestetty useita tapahtumia pihalla.

 

  • Piha on täyttänyt tavoitteet monikertaisesti ja tuonut iloa ja virkistystä kaikkien arkipäivään.

 

Lähde: Kannelmäen palvelutalo, Anne Susiluoto
Kuvat: Minna Malin