Hapelähteenpuisto

Hapelähteenpuisto on viihtyisä ja esimerkillisen siisti liikunta- ja leikkitoiminnot mahdollistava kokonaisuus, joka palvelee alueen eri-ikäisiä asukkaita. Suunnittelussa on erityisesti huomioitu alueen senioriväestö, sillä esteettömyys toteutuu läpi koko puiston ja siellä on oma senioritoimintojen alue.

 

 

 

 

 • Hapelähteenpuisto sijaitsee Kuopion keskustan tuntumassa, sataman läheisyydessä. Sitä ympäröi alati tiivistyvä kaupunkirakenne. Se on helposti saavutettavissa joka puolelta niin autolla, pyörällä kuin jalankin. Puiston keskeinen elementti on Maljapuro, jonka ympärille toiminnot rakentuvat. 

 

 

 

kuva1 

 

Maljapuro antaa mahdollisuuden monipuolisille ja viehättäville rakenteille

Puisto rakentuu virtaavan Maljapuron ympärille.

 

 • Hapelähteenpuiston käyttäjiin kuuluvat ensisijaisesti läheisen ryhmäperhepäiväkodin ja alakoulujen lapset, talouskoulun oppilaat, Suokadun palvelutalon vanhukset,  Maljapuron palvelutalon kehitysvammaiset asukkaat sekä muut alueen asukkaat. Puisto valmistui keväällä 2011.

 • Osoite: Hapelähteenkatu 2, 70100 Kuopio
 • Lisätietoja: Kuopion kaupunki

kuva2 

 • Hanke sai alkunsa runsaan uudisrakentamisen seurauksena syntyneestä urheilu- ja leikkipuistojen tarpeesta keskustan suunnittelualueella. Lisäksi pikaluisteluradan siirtyminen Lippumäen urheilukeskukseen mahdollisti puistoalueen uudelleenkäytön suunnittelun.
 • Tavoitteena oli rakentaa Hapelähteenpuistoon koko keskustan suunnittelualuetta palveleva, turvallisesti saavutettava lähiliikuntapaikka, joka antaa toimintamahdollisuuksia lapsille, nuorille ja aikuisväestölle sekä tukee perheiden yhteistä liikuntaharrastusta ja vapaa-ajan viettoa tiiviissä kaupunkirakenteessa.
 • Hapelähteenpuiston lähiliikuntapaikan suunnittelutyön päävastuu on Kuopion kaupungin kunnallisteknisen osaston puistotoimella. Suunnittelussa on hyödynnetty myös senioriliikuntaohjaajan erityisosaamista. Yhteistyötä toimintojen sijoittelussa, kenttien pinnoitevalinnoissa sekä välinevalinnoissa on tehty Kuopion kaupungin vapaa-ajankeskuksen kanssa.
 • Lähiliikuntapaikka rakennettiin kaupungin omana työnä. Alueen kunnossapidosta vastaavat Kuopion kaupungin puistotoimi ja vapaa-ajankeskus. Tavoitteena on taloudellisesti ja toiminnallisesti toimiva kunnossapitomalli.

 

 

 • Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 1,07 hehtaaria. Alue on kokonaisuudessaan esteetön, mikä on huomioitu muun muassa pintojen kaltevuuksissa ja materiaaleissa. Reitit ovat leveitä ja selkeitä, joten siellä on mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen myös rollaatorilla ja pyörätuolilla.
 • Alueen eteläosassa on erityisesti varttuneemmalle väelle soveltuva toiminta-alue, jonne sijoittuu monipuolinen Lappset:n valmistama "sporttileikki" sekä kuntovälineitä. Lisäksi alueella on pelitilaa mm. petanque ja mölkky-peleille. Senioritoimintojen alue on kokonaisuudessaan 820 m². (kuvat)

 

Puistossa on käytetty monipuolisia pintamateriaaleja
Puistossa on käytetty paljon erilaisia pintamateriaaleja. 
Monipuolinen kuntoiluväline on keskeinen osa senioreiden omaa aluetta
Senioritoimintojen alueen kuntoilulaite.

 

kuva5
Senioritoimintojen alueen pelialue ja kuntovälineitä.
kuva6 Välineiden avulla voidaan harjoittaa muun muassa tasapainoa, motoriikkaa ja lihaskuntoa. 
Sporttileikki-väline mahdollistaa monipuolisen kuntoilun.
Istuimet ja valaistus on hyvin toteutettu puistossa
Istuimia ja valaisimia on paljon reittien varsilla.
 • Puistossa on useita oleskelualueita. Reittien varsille on sijoiteltu erilaisia istumia riittävästi ja tasaisin välimatkoin. Turvallisuutta ja käyttöaikaa lisää myös valaistus ja suoja-aidat. Puistossa on paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia sekä paljon vaihtelevaa kasvillisuutta.
Lähde: Kuopion kaupunki
Kuvat: Minna Malin